Eindredactie

Eindredactie is meer dan het bedenken van een leuke kop boven een verhaal en het corrigeren van punten, komma's, d'tjes en t'tjes. Een goede eindredacteur bewaakt het taalgebruik, de toonzetting, het ritme en de strategie van uw blad. Die aanpak begint al op het moment dat de onderwerpen voor een editie worden bedacht. Ik zoek naar de juiste mix van artikelen en rubrieken en geef de redacteuren en fotografen een goede briefing over het onderwerp. Daarbij maak ik afspraken over invalshoek en de lengte (aantal woorden, beschikbare pagina's) en de deadline van het artikel. Spontaan binnengekomen kopij beoordeel ik op kwaliteit: hoe is het geschreven, en bruikbaarheid: passen onderwerp en invalshoek in het format van het blad en de opzet van een specifieke editie. Als ik kopij redigeer, koppel ik mijn aanpassingen in de tekst terug naar de redacteur. Ik voorzie die aanpassingen van mijn argumentatie. Vooral bij hobbyschrijvers -die bij de meeste special interest-bladen het leeuwendeel van de kopij leveren- heeft deze manier een voortschrijdend, positief effect. Redacteuren die de opbouwende kritiek meenemen in een volgende opdracht, worden steeds meer een belangrijke factor in het verhogen van de kwaliteit van het blad.

Inhoud en vorm

Het succes van een blad hangt voor een belangrijk deel af van het samenspel tussen inhoud en vorm. Als eindredacteur vraag ik mij dan ook voortdurend af hoe de platte kopij er straks opgemaakt uit komt te zien. Door goed te communiceren met de vormgever en de studio over de lente van koppen, intro's en de plaatsing van tussenkoppen, draag ik als eindredacteur ook mijn steentje bij aan het vormgeven van het blad.

Ervaring

Ik heb het vak van eindredacteur geleerd in de redacties van de bedrijfsperiodieken van het Gak en later UWV. Een goede leerschool, want het maken en redigeren van artikelen betekent in de wereld van de sociale zekerheid, het voortdurend worden geconfronteerd met politieke wispelturigheid en de gevoeligheden die samengaan met reorganisaties. De kopij die ik als eindredacteur kreeg te verwerken, bestond uit een mix van professionele journalistieke producties tot teksten van schoolkrantniveau. Daarmee wisten we als redactie bij iedere verschijningsdatum een professioneel en prettig leesbaar periodiek te produceren. Onlangs heb ik de eindredactie verzorgd voor de beleidsnota Zeevissen van de NVVS (Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties).

Zoekt u een eindredacteur voor uw tijdschrift of voor een eenmalige publicatie? Vraag per e-mail, telefoon, fax of post, vrijblijvend een offerte aan.