Bladenmaken

Bedrijfsjournalistiek stopt wat mij betreft niet bij het houden van interviews en het schrijven van artikelen en nieuwsberichten. Bij UWV heb ik mij de kunst van het bladenmaken eigen gemaakt. Eerst met het regionale personeelsblad Het Noorden, een professioneel magazine dat door 2500 medewerkers werd gelezen. Later ben ik medeverantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en opzet van regionale katernen in het landelijke personeelsmagazine van UWV. Ik ben dus thuis in alle facetten van het maken van een bedrijfs- of personeelsmagazine. Een blad maken vergt creativiteit, organisatietalent en vakmanschap. Hoe en waar begin je, en waar moet je allemaal aan denken? Ik neem u die zorg uit handen door:


  • mee te denken over de doelgroep en de toonzetting van het blad. Wie en wat wilt u bereiken;

  • in overleg met een vormgever de ideale en meest effectieve combinatie van beeld en tekst te vinden;

  • een redactiestructuur op te stellen waarin zowel productie als verantwoordelijkheden zijn verankerd;

  • het bladritme te bewaken, door een goede mix van vaste, korte rubrieken, grote artikelen en nieuwsberichten. En door een goede balans in verstrooiing -'wil ik graag weten'- en bedrijfsinformatie -'moet ik weten'-;

  • de redactie een effectieve werkwijze bij te brengen voor de correctie en controle op kopij en opgemaakte pagina's;

  • afspraken te maken met drukker en verzendhuis voor een goede afwerking en tijdige verzending van het blad.

Misschien heeft u een personeels- of bedrijfsblad dat onvoldoende wordt gelezen of aan een facelift toe is. Uiteraard kan ik u in dat geval helpen met het actualiseren en professionaliseren van uw periodiek. Wellicht door een nieuwe en frisse vormgeving en door een onderwerp- en rubriekkeuze die de lezer verleidt uw blad een nieuwe kans te geven. Vraag telefonisch, per post of e-mail vrijblijvend een offerte aan.